Monitoring HACCP

HACCP Łódź, Pabianice, Zgierz, Konstantynów Łódzki, Aleksandrów Łódzki, HACCP szybko i skutecznie

Co to jest HACCP?

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) - czyli System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli, który daje nam ogólne, racjonalne podejście do zapewnienia bezpieczeństwa żywności. System HACCP opracowano w celu rozpoznania i kontroli zagrożeń, które mogą pojawić się w dowolnym momencie procesu produkowania i składowania żywności. Jako zagrożenie określamy wszystko, co może przynieść szkodę konsumentowi. Zagrożenie rozpoznajemy poprzez obserwację każdego etapu procesu produkowania żywności. Następnie należy zdecydować, gdzie musimy ustanowić nadzór i kontrolę tego procesu, aby zatrzymać zagrożenie i uniknąć przez to komplikacji. Są to tzw. Kontrolne Punkty Krytyczne (Critical Control Points).

HACCP hal i magazynów, biur i miejsc publicznych, zawsze szybko solidnie i skutecznie Co to jest monitoring sanitarny?

W ramach HACCP wdraża się monitoring sanitarny. Jest to kompleksowe zabezpieczenie przed szkodnikami zgodne również z GHP, GMP oraz innymi systemami jakości: ISO, IFS. Profesjonalnie wykonane zabezpieczenie przed szkodnikami polega na zainstalowaniu systemu urządzeń do monitorowania ich aktywności. Następnie regularnie wykonuje się kontrole całego systemu dzięki czemu można odpowiednio wcześnie zaobserwować pojawienie się szkodników i szybko je wyeliminować.

Na czym polega wdrażanie monitoringu sanitarnego?

W trakcie pierwszej wizyt przeprowadzamy kontrolę zakładu/obiektu oraz przylegającego terenu.

Wspomniana kontrola pozwoli nam określić m.in.:

- czy na terenie zakładu i w budynkach występują szkodniki,

- czy na terenie zakładu i w budynkach szkodniki znajdują korzystne warunki do rozwoju.

Wszystkie działania realizowane w ramach wdrażania monitoringu sanitarnego są udokumentowane w stworzonej przez nas księdze sanitarnej zawierającej ściśle określone procedury, plan obiektu z naniesionymi punktami monitorowania, protokoły pokontrolne. Monitoringiem sanitarnym można objąć praktycznie każdy obiekt, od małego baru, bufetu, przez restauracje, piekarnie, cukiernie, aż po duże zakłady przemysłowe. Profesjonalnie wykonane zabezpieczenie przed szkodnikami przynosi wiele korzyści m.in.:

- właściciel zakładu zapomina o problemie związanym ze szkodnikami. To do nas należy szybkie pozbycie się szkodników, a następnie wprowadzenie skutecznych zabezpieczeń chroniących przed ich powrotem,

- proces produkcyjny w zakładzie przebiega na najwyższym poziomie (brak zanieczyszczeń od strony szkodników),

- właściciel zakładu otrzymuje od nas odpowiednią dokumentację (procedury, zapisy kontrole, plan rozmieszczenia urządzeń do zwalczania szkodników).
br - wdrożenie monitoringu sanitarnego połączone ze stałą współpracą z naszą firmą, pozwala uniknąć dodatkowych kosztów związanych na przykład z niespodziewanym pojawieniem się szkodników sezonowych.

>