Deratyzacja

Deratyzacja Łódź, Pabianice, Zgierz, Konstantynów Łódzki, Aleksandrów Łódzki, Deratyzacja szybko i skutecznie

Dwa razy do roku władze miast zarządzają powszechną akcję deratyzacyjną. Odbywa się to zawsze wiosną i jesienią. Wymaga się wówczas, aby zarządcy i właścicele nieuchmości, w określonym terminie, wyłożyli w swoich budynkach trutki na szczury, myszy i inne gryzonie. Akcja ma miejsce zawsze w określonym terminie, a osoby administrujące obiektami zobligowane są także do utylizacji pozostałości po przprowadzonej akcji (padliny i resztek trucizny).

Deratyzacja hal i magazynów, biur i miejsc publicznych, zawsze szybko solidnie i skutecznie

Deratyzacja, odszczurzanie – zwalczanie za pomocą środków chemicznych, fizycznych lub biologicznych wszelkich szkodliwych gryzoni, najczęściej szczurów i myszy. Przeważnie zatrutym pokarmem lub za pomocą pułapek, rzadziej innymi metodami.

Deratyzacja inaczej odszczurzanie jest to zwalczanie za pomocą środków chemicznych, fizycznych lub biologicznych wszelkich szkodliwych gryzoni, najczęściej szczurów i myszy. Szczury i myszy są bardzo niebezpiecznymi szkodnikami, które należy zwalczać z powodu przenoszonych chorób poprzez przenoszenie takich zarazków jak: Salmonella spp, Escherichia coli, Hantaviruses, Dżuma, Toksoplazmoza>.
Do głównych problemów związanych z obecnością szczurów i myszy oprócz roznoszonych zarazków należy również:
- skażenie produktów odchodami
- zniszczenia magazynowanej żywności
- zniszczenia konstrukcji budynków, instalacji elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych
Gryzonie te mają zdolność przystosowywania się niemalże do każdych warunków środowiska. Wysoka rozrodczość i zdolność przetrwania czynią ich najdoskonalszymi zwierzętami na ziemi. Gryzonie używają pięciu zmysłów z czego dotyk jest najlepiej rozwinięty, pomagając im orientować się w ciemności.
Zarówno szczury jak i myszy wychodzą na poszukiwanie żywności po zmierzchu, dlatego gdy żywe gryzonie zostaną zauważone w ciągu dnia, znaczy to, że ich populacja jest duża, a gryzonie potrzebują pożywienia. Jest to sygnał alarmowy do podjęcia natychmiastowego działania i wezwania firmy zajmującej się deratyzacją. Szczury i myszy pozostawiają po sobie plamy, które są mieszaniną tłuszczu, brudu i niekiedy moczu. Częstym śladem są również zniszczenia drewna i magazynowanych towarów. Gryzonie często rozdrabniają napotkany papier i karton, który służy im później do budowy gniazda. Poza tym gryzonie regularnie ścierają i ostrzą siekacze stąd uszkodzenia w drewnie. Kształt i rozmiar odchodów pomaga w identyfikacji gatunku. Odchody szczurów mają średnio 10-12mm długości i 5mm szerokości, natomiast myszy 4mm długości i tylko 1 mm grubości. Jeśli odchody są miękkie i błyszczące, znaczy to, że wciąż obecne są żywe gryzonie. Duże i małe odchody wskazują na to, że doszło do rozmnożenia populacji. Niechemiczne metody zwalczania szczurów, myszy itp.
Pułapki sprężynowe należy stosować zgodnie z wymogami istniejącego ustawodawstwa, szczególnie zwracając uwagę na bezpieczeństwo ludzi, przede wszystkim dzieci. Pułapki gilotynki i potrzaski zwolnione są z obowiązku uzyskania pozwoleń prawnych. Pułapki żywołowne na gryzonie Można je stosować jako alternatywę dla przynęt toksycznych oraz w miejscach gdzie istnieje zagrożenie skrzywdzenia innych gatunków zwierząt, również tych chronionych prawem. Każdy szkodnik złapany w taką pułapkę unieszkodliwiany jest w humanitarny sposób. Bardzo dobrą praktyką jest regularne sprawdzanie i przeglądanie zastawionych pułapek. Maksymalizuje to skuteczność kontroli gryzoni i ich eliminacji, a także pozwala na zachowanie wysokich standardów bezpieczeństwa. Chemiczne metody zwalczania gryzoni. Stosowanie pestycydów, szczególnie rodentycydów, w przemyśle spożywczym niesie za sobą ryzyko skażenia żywności, a także może ono prowadzić do bezpośredniego i pośredniego zatrucia innych zwierząt. Dlatego ważne jest, aby ocenę zagrożenia ze strony gryzoni i ich eliminację przeprowadziła wyspecjalizowana firma.
Rodentycydy ostre. Jedynym dostępnym w UE rodentycydem ostrym jest alfa-chloraloza. Jej działanie polega na obniżeniu temperatury gryzonia co powoduje śmierć z powodu hipotermii. Obecnie ten produkt jest dozwolony do użycia tylko przeciwko myszom. Antykoagulanty Antykoagulanty obniżają krzepliwość krwi co powoduje krwotok wewnętrzny u gryzonia i śmierć. Trutki mają opóźnione działanie, gryzoń pobierając trutkę nie odczuwa zagrożenia. Po osiągnięciu odpowiedniego stężenia trucizny następuje bezbolesna śmierć gryzonia.